کمیته علمی

اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

دکتر امین آمالی
دکتر اصلان احمدی
دکتر علی محمد اصغری
دکتر حامد امامی
دکتر جواد امیری زاد
دکتر شاهین باستانی نژاد
دکتر محمدحسین برادران فر
دکتر پدرام برقعی
دکتر روزینا بشارتی زاده
دکتر مریم جالسی
دکتر مهرداد جعفری
دکتر ریحانه حیدری
دکتر محمدتقی خرسندی
دکتر مهدی خواجوی
دکتر شاهرخ خوش سیرت
دکتر احمد دانشی
دکتر پیمان دبیر مقدم
دکتر مهتاب ربانی
دکتر زهرا رحمانی
دکتر هوشنگ زادان فرخ
دکتر امیرآروین سازگار
دکتر بابک ساعدی
دکتر حسینعلی شریفیان
دکتر شایسته شهمیرزادی
دکتر علی اصغر شیرازی
دکتر موسی صدرحسینی
دکتر علی صفوی
دکتر هادی صمیمی
دکتر علی فتاحی
دکتر محمد فرهادی
دکتر مسعود قاسمی
دکتر متین قاضی زاده
دکتر جهانگیر قربانی
دکتر امان اله قوجقی
دکتر ابوالحسن قیصری
دکتر علی کوهی
دکتر علی گلجانیان
دکتر صالح محبی
دکتر علیرضا محبی
دکتر محمد محسنی
دکتر شباهنگ محمدی
دکتر مجتبی محمدی اردهالی
دکتر مازیار مطیعی
دکتر مجتبی ملکی
دکتر علیرضا موحدی
دکتر فتح‌الله موسوی بفرویی
دکتر بیژن نقیب زاده
دکتر شهریار یحیوی
دکتر نسرین یزدانی